FLAVAMED Tabletki na ostre zapalenia dróg oddechowych i przeziębienie 0.03 g 20tabl.

11,32 

Opis

Nazwa: FlavamedPostać: tabl.Dawka: 0,03 gOpakowanie: 20 tabl. (2×10)Skład:1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.Substancje pomocnicze: 40 mg laktozy jednowodnej (patrz punkty 4.4 i 6.1).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, przebiegających zzaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.Przeciwwskazania:Produktu leczniczego Flavamed nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości nasubstancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej, Flavamed nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Działania niepożądane:W ocenie działań niepożądanych jako podstawę przyjmuje się następujące częstości występowania:Bardzo często (> 1/10)Często (> 1/100 do 1/1 000 do 1/10 000 do < 1/1 000)Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawiedostępnych danych).Zaburzenia żołądka i jelit:Często: NudnościNiezbyt często: Bóle żołądka, wymioty, biegunka, ból brzucha i niestrawnośćZaburzenia skóry i tkanki podskórnej:Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwicanaskórka (patrz punkt 4.4)Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:Rzadko: Wysypka, pokrzywkaCzęstość nieznana: Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęknaczynioruchowy, świąd oraz inne objawy nadwrażliwości.Interakcje:Nie odnotowano klinicznie istotnych niekorzystnych interakcji z innymi lekami.Dawkowanie:Jeżeli nie zalecono inaczej, zalecane są następujące dawki produktu leczniczego Flavamed:Dzieci w wieku do 6 lat:Flavamed jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 4.3).Dzieci w wieku 6 do 12 lat:Należy przyjmować % tabletki produktu leczniczego Flavamed 2 – 3 razy na dobę (co odpowiada15 mg ambroksolu chlorowodorku 2 – 3 razy na dobę).Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:Przez pierwsze 2 – 3 dni należy przyjmować 1 tabletkę produktu leczniczego Flavamed 3 razy na dobę(co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodorku 3 razy na dobę); następnie należy przyjmować 1tabletkę produktu leczniczego Flavamed dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksoluchlorowodorku dwa razy na dobę).Sposób podawaniaTabletki najlepiej połykać w całości, po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.Uwaga:U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg dwa razy na dobę (coodpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).Bez konsultacji lekarskiej produktu leczniczego Flavamed nie należy przyjmować dłużej niż 4 – 5 dni.Dawkowanie w chorobach nerek i wątroby, patrz punkt 4.4.Środki ostrożności:Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella podczas stosowania ambroksolu. Z tego powodu w przypadku wystąpienianowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza iprzerwać stosowanie ambroksolu.Ze względu na możliwość gromadzenia się wydzieliny oskrzelowej, należy zachować ostrożnośćpodczas stosowania produktu leczniczego Flavamed u pacjentów z zaburzeniami transportu śluzu woskrzelach i dużą ilością wydzieliny (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek).U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężką chorobą wątroby Flavamed należy stosowaćwyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (tj. zachowywać dłuższe odstępy między dawkamilub stosować mniejsze dawki produktu).W ciężkiej niewydolności nerek należy brać pod uwagę możliwość kumulacji metabolitówambroksolu, które powstały w wątrobie.W związku z tym, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, ambroksol należystosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancjągalaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy niepowinni przyjmować produktu leczniczego Flavamed.Prowadzenie pojazdów:Brak dowodów na wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nieprzeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwaniamaszyn.Przedawkowanie:Do tej pory nie odnotowano specyficznych objawów przedawkowania u ludzi. Na podstawie zgłoszeńdotyczących przypadkowego przedawkowania i (lub) nieprawidłowego dawkowania, obserwowaneobjawy są zgodne ze znanymi działaniami niepożądanymi ambroksolu chlorowodorku w zalecanychdawkach i może być konieczne leczenie objawowe.Ciąża:Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet w ciąży.Niemniej jednak należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności dotyczących stosowania lekówpodczas ciąży. Stosowanie produktu leczniczego Flavamed nie jest zalecane szczególnie podczaspierwszego trymestru ciąży.LaktacjaAmbroksolu chlorowodorek przenika do mleka matki. Mimo, że nie należy spodziewać sięniekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, produkt leczniczy Flavamed nie jestzalecany u kobiet karmiących piersią.

skrobia kukurydziana a skrobia ziemniaczana, nasiona chia — właściwości, jabłkowy, baba ganoush, kasza jaglana na katar, okrągła cukinia, dynia pochodzenie, majeranek na kaszel suchy czy mokry, julita bator, kurkuma ekologiczna, soczewic, geste i dlugie wlosy, keto nachosy, orzech włoski właściwości, wybielanie zebow weglem aktywnym, kruche ciastka kakaowe, sattva henna ciemny brąz, cukier klonowy, kolendra mielona, pektyna do dżemów gdzie kupić, olej z awokado tłoczony na zimno

yyyyy