Ketokaps Max 50 mg 10 kaps.

5,04 

Opis

Ketokaps Max to lek przeciwbólowy zawierający 50 mg ketoprofenu w 1 kapsułce. Podobnie jak inne substancje z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), wykazuje też właściwości przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.•Maksymalna dawka ketoprofenu dostępna bez recepty!•Jedyny ketoprofen w kapsułce miękkiej1.•Lek na ostry ból o szybkim początku działania3.Ketokaps Max zawiera maksymalną dawkę ketoprofenu dostępną bez recepty. Jest stosowany w objawowym leczeniu ostrego bólu o różnym pochodzeniu, np.•bóle mięśniowe•bóle kostno-stawowe•bóle głowy•bóle zębów•bolesne miesiączkowanie.Ketokaps Max to lek przeciwbólowy bez recepty, wskazany do stosowania przy bólach o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.1 IQVIA 02A1C GENERAL PAIN ADULT CAP/TAB, MOLECULE KETOPROFEN, 05/20212 Źródło: Uwalnianie substancji czynnej z kapsułki miękkiej produktu Ketokaps Max, 50 mg jest ponad dwa razy szybsze niż z kapsułki twardej (ponad 97% substancji czynnej uwalnia się odpowiednio po 30 i 75 minutach). Badania in vitro na aparacie przepływowym, typu IV (wg Ph.Eur.). Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome, maj 20213 CHPL Ketokaps MaxCo zawiera lek na ostry ból Ketokaps Max – skład:Ketokaps Max to lek na ostry ból, zawierający 50 mg ketoprofenu w 1 kapsułce. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, woda oczyszczona oraz otoczka kapsułki o składzie: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E 124) i woda oczyszczona.Postać farmaceutyczna: Kapsułki miękkie, owalne, przezroczyste, o gładkiej, lśniącej powierzchni, barwy czerwonej, szczelnie wypełnione płynem.Dawkowanie Ketokaps Max – jak stosowaćTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: Zalecana dawka to 1 kapsułka do 3 razy na dobę, co 6 – 8 godzin.Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, wynoszącej 150 mg ketoprofenu (3 kapsułki).Bez konsultacji z lekarzem, nie stosować leku Ketokaps Max dłużej niż przez 5 dni.Leku nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.Lek na ostry ból Ketokaps Max podaje się doustnie. Kapsułkę należy w całości połknąć, popijając przynajmniej połową szklanki wody. Nie rozgryzać.Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas, konieczny do złagodzenia dolegliwości. Jeśli objawy (ból, gorączka) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.U niektórych pacjentów celowe może być przyjmowanie leków neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka w celu zmniejszenia ryzyka szkodliwego działania ketoprofenu na przewód pokarmowy. U pacjentów w podeszłym wieku, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe, dlatego należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku z ketoprofenem.Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku na ostry ból Ketokaps Max:W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przedawkowaniu mogą wystąpić takie objawy jak: senność, letarg, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, smoliste stolce, zaburzenia świadomości, zahamowanie ośrodka oddechowego, drgawki, zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek.W razie podejrzenia znacznego przedawkowania, lekarz może zalecić płukanie żołądka i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku z ketoprofenem Ketokaps Max?Kapsułki z ketoprofenem Ketokaps Max są przeciwwskazane:•jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;•jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości duszność, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa lub reakcja skórna (obrzęk skóry lub swędząca wysypka) albo innego rodzaju reakcja alergiczna po zastosowaniu ketoprofenu lub podobnie działających leków (takich jak kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ));•jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;•jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego;•jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek;•jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (skłonność do krwawień).Ostrzeżenia i środki ostrożności:Przed rozpoczęciem stosowania leku przeciwbólowego bez recepty Ketokaps Max, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeżeli:•u pacjenta występowały choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna) – ze względu na możliwość nasilenia objawów;•pacjent stosuje inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające krew (np. acenokumarol), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy);•u pacjenta stwierdzono występowanie astmy oskrzelowej, przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok, polipów nosa – podanie ketoprofenu może wywołać napad astmy, skurcz oskrzeli, szczególnie u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne;•u pacjenta występują choroby serca (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca), choroba tętnic obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych, pacjent miał udar lub podejrzewa, że występuje u niego podwyższone ryzyko chorób układu krążenia (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu);•u pacjenta występują choroby nerek, wątroby lub zaburzenia gospodarki wodnej (np. odwodnienie w wyniku stosowania leków moczopędnych lub po przebytym ostatnio zabiegu chirurgicznym) – stosowanie leku może zmniejszyć przepływ nerkowy prowadząc do wystąpienia zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby podczas leczenia ketoprofenem;•pacjent jest w podeszłym wieku – u pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji) jest większe, dlatego powinni oni zachować szczególną ostrożność;•u pacjenta występuje zakażenie — Ketokaps Max może ukryć objawy przedmiotowe zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Ketokaps Max może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ketokaps Max z innymi lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne).Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym), które mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia, również bez objawów ostrzegawczych lub ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w przeszłości. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe podczas stosowania dużych dawek NLPZ, u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku.Jeśli podczas stosowania leku (szczególnie na początku leczenia) wystąpią u pacjenta nietypowe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza krwawienie, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować o tym lekarza.Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy, takich jak ketoprofen, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (zawału serca lub udaru mózgu). Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.Przyjmowanie leków z grupy NLPZ, takich jak Ketokaps Max, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka migotania przedsionków.Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zwłaszcza na początku leczenia, mogą bardzo rzadko wystąpić ciężkie reakcje skórne (niektóre z możliwym skutkiem śmiertelnym), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek objawy nadwrażliwości, przyjmowanie leku należy przerwać i niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Ketokaps Max wystąpią u pacjenta zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie), przyjmowanie leku należy przerwać i zwrócić się do lekarza.Ketokaps Max a inne lekiNależy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmował ostatnio, stosuje obecnie lub planuje stosować.Następujących leków nie należy stosować razem z lekiem na ostry ból Ketokaps Max:•inne leki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, naproksen);•leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące krzepnięcie krwi), leki przeciwpłytkowe (leki hamujące zlepianie się płytek krwi), leki trombolityczne (leki stosowane w celu udrożnienia naczyń krwionośnych), bezpośrednie inhibitory czynnika Xa, na przykład: kwas acetylosalicylowy, heparyna, warfaryna, klopidogrel, tyklopidyna, dabigatran, apiksaban, rywaroksaban, edoksaban;•lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych);•metotreksat (lek stosowany m.in. w leczeniu chorób nowotworowych) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.Ketokaps Max oraz inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie, dlatego należy zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Ketokaps Max razem z innymi lekami. W szczególności, przed przyjęciem leku Ketokaps Max, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:•leki mogące zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), heparyny (drobnocząsteczkowe lub niefrakcjonowane), cyklosporyna, takrolimus i trymetoprym;•leki moczopędne;•metotreksat (lek stosowany m.in. w leczeniu chorób nowotworowych) w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień;•leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi;•leki stosowane w leczeniu depresji (tzw. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI);•kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu bólu, obrzęku, alergii, astmy, chorób reumatoidalnych i chorób skóry);•pentoksyfilina (lek stosowany w leczeniu bólu mięśni na skutek choroby naczyń obwodowych);•probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej i zwiększonego stężenia kwasu moczowego);•tenofowir (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń wywołanych przez wirusy);•leki hamujące czynność układu odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu (cyklosporyna i takrolimus);•leki przeciwcukrzycowe;•leki przeciwpadaczkowe;•leki stosowane w chorobach serca (glikozydy naparstnicy, beta-adrenolityki, nikorandyl);•antybiotyki z grupy chinolonów.Ketokaps Max z jedzeniem i piciemLek przeciwbólowy bez recepty Ketokaps Max najlepiej przyjmować podczas posiłków.Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodnośćJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lek z ketoprofenem Ketokaps Max można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.Stosowanie leku Ketokaps Max u kobiet karmiących piersią nie jest zalecane.Ketoprofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę, ma problemy z zajściem w ciążę lub jest poddawana badaniom w związku z niepłodnością, powinna koniecznie poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Ketokaps Max.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek przeciwbólowy bez recepty Ketokaps Max może powodować u niektórych pacjentów zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia i drgawki. W razie wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.Ketokaps Max zawiera 67,5 mg sorbitolu w 1 kapsułce, a także czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.Lek przeciwbólowy Ketokaps Max – działania niepożądane:Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Ketokaps Max i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią:•objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce, krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy;•objawy rzadkich lecz ciężkich reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy, niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku;•ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.Inne działania niepożądane:Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): niestrawność, nudności, bóle brzucha, wymioty, astenia, złe samopoczucie.Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): bóle i zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), senność, zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka, zaczerwienienie, świąd, obrzęk, zmęczenie.Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): niedokrwistość spowodowana krwotokiem lub krwawieniem, parestezje (wrażenia czuciowe), zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie), szumy uszne (dzwonienie w uszach), duszność, możliwość napadu astmy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększone stężenie bilirubiny w osoczu spowodowane zapaleniem wątroby, zwiększenie masy ciała.Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych): agranulocytoza (spadek liczby pewnego rodzaju granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi), zahamowanie czynności szpiku, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), depresja, omamy, dezorientacja, zaburzenia nastroju, jałowe zapalenie opon mózgowych, drgawki, zaburzenia smaku, zawroty głowy (pochodzenia obwodowego), niewydolność serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń, zapalenie naczyń, skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacje, zapalenie trzustki, nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wykwity pęcherzowe w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności tego narządu i (lub) u pacjentów odwodnionych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek, niedobór sodu we krwi, nadmiar potasu we krwi.Ketokaps Max – jak przechowywać?•Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.•Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco
-Lek S.A.Ul. Żmigrodzka 242 E | 51-131 WrocławPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

co to jest orkisz, jak długo można przechowywać pyłek pszczeli, rodzynki na diecie, sos sezamowy roleski, czym zastąpić żelatynę, w czym jest omega 3, wody lecznicze do picia, sok z brzozy właściwości, babka lancetowata zastosowanie, litium orotate, ocet jabłkowy tabletki, musztarda delikatesowa, składnik tofu, kiszka ziemniaczana sklad

yyyyy