Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

41,88 

Opis

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja w zakresie podstawowym zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na ten poziom.Znany już zespól autorski w tomie drugim kontynuuje zapoznawanie uczniów z podstawowymi prawami gwarantowanymi człowiekowi, funkcjonowaniem prawa i polityki publicznej oraz ze stosunkami międzynarodowymi. Dzięki licznym zestawieniom, wykresom, schematom i przykładom nawiązującym do życia uczeń ma możliwość rozbudzenia zainteresowania przedmiotem. Publikacja przybliża wskazówki, jak realizować takie postawy jak: poszanowanie godności człowieka, potrzebę aktywnego udziału w życiu zbiorowości czy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie 2, zakres podstawowy składa się z 4 działów:1. Prawa człowieka i ich ochrona2. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej3. Wybrane problemy polityki publicznej w RP4. Współczesne stosunki międzynarodowe

czarny bez w ciazy, jak pić aloes, akcesoria do robienia świec, ciasteczka orkiszowe bez cukru, peptydy kolagenu, snoadania, nierafinowany, miod.spadziowy

yyyyy