Career Paths Food Service Industries

63,36 

Opis

Career Paths to nowoand#347;and#263; na polskim rynku wydawniczym. Rewelacyjna seria podrand#281;czników dla osób pragnand#261;cych poznaand#263; jand#281;zyk angielski lub pogand#322;and#281;biand#263; jego znajomoand#347;and#263; w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Kaand#380;dy tytuand#322; jest poand#347;wiand#281;cony innej specjalnoand#347;ci zawodowej. Ksiand#261;and#380;ki sand#261; nieocenionand#261; pomocand#261; zarówno dla uczniów, studentów i poczand#261;tkujand#261;cych adeptów, jak i doand#347;wiadczonych praktyków danego zawodu. Mogand#261; byand#263; wykorzystane w liceach, technikach, szkoand#322;ach zawodowych, na uczelniach wyand#380;szych i specjalistycznych kursach jand#281;zykowych. Publikacje z serii Career Paths pozwalajand#261; na zintegrowane rozwijanie czterech sprawnoand#347;ci jand#281;zykowych przy jednoczesnym poznawaniu i and#263;wiczeniu sand#322;ownictwa zwiand#261;zanego z danand#261; specjalnoand#347;ciand#261; zawodowand#261;. Opis publikacji Food Service Industries jest publikacjand#261; przeznaczonand#261; dla osób przygotowujand#261;cych siand#281; do pracy lub pracujand#261;cych w branand#380;y gastronomicznej (kelnerów, kucharzy, barmanów, menadand#380;erów), pragnand#261;cych doskonaliand#263; znajomoand#347;and#263; jand#281;zyka angielskiego w aspekcie zwiand#261;zanym z pracand#261; zawodowand#261;. Spis treand#347;ci Book 1: Parts of a Restaurant, Tabletop Items, Food Service Equipment, The Kitchen 1, The Kitchen 2, Meals, Restaurants 1, Restaurants 2, Fast Food, Catering, Delivery, Fine Dining, Reservations, Taking Orders, Payment, Glossary. Book 2: Food Service Staff, Types of Menus, Menu Pricing Styles, Purchasing Orders, Inventory and Storage, Preparing Fruits and Vegetables, Preparing Meats, Preparing Seafood, Preparing Dairy Products, Preparing Baked Goods, Preparing Desserts, Beverages, The Bar, Customer Service, Customer Complaints, Glossary. Book 3: Opening Operations, Sanitation, Safety, Order Entry Service, Closing Operations, Nutrition, Special Diets, Management, Marketing, Increasing Sales, Standard Recipes and Cost, Menu Pricing, Accounting 1: Income Statements, Accounting 2: Balance Sheets, Career Options, Glossary. Najwaand#380;niejsze cechy szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczand#261;cych zagadnieand#324; zwiand#261;zanych z gastronomiand#261;; realistyczne dialogi; 45 rozdziaand#322;ów zawierajand#261;cych materiaand#322; rozwijajand#261;cy umiejand#281;tnoand#347;and#263; rozumienia tekstów mówionych i pisanych; and#263;wiczenia doskonaland#261;ce umiejand#281;tnoand#347;and#263; mówienia i pisania; ponad 400 sand#322;ów i zwrotów; sand#322;ownik angielsko-angielski objaand#347;niajand#261;cy sand#322;ownictwo zawodowe; przejrzysta i and#322;atwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiaand#322;u jand#281;zykowego.

migdał kcal, love my life, e301 szkodliwość, vit e krople, parowki weganskie, zupa szczawiowa kcal, erytrol auchan, nasiona kolendry, kultury bakterii do jogurtu

yyyyy